Stiftelsen Norsk Institutt for Kulturminneforskning Arkeologi Bergen

NIKUs kontor i Bergen har ledig fast stilling som arkeolog (rådgiver/seniorrådgiver/forsker).

Arkeolog

Hvilke arbeidsoppgaver skal utføres?
Hovedarbeidsoppgaver i stillingen vil være fortløpende saksbehandling i form av tilrådning og prosjektering, feltarbeid samt etterarbeid og rapportering av ulike typer arkeologiske prosjekter. Det stilles krav om at vedkommende er fleksibel til å ta feltarbeid utenbys, også utenfor NIKU Bergens ansvarsområde, i kortere og lengre perioder.

Hvilke kvalifikasjoner søkes?
• Det kreves mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi eller middelalderarkeologi.
• Det er ønskelig at kandidaten har bred arkeologisk erfaring, spesielt innen middelalderarkeologi. Det kan også være aktuelt med erfaring innen andre perioder, både når det gjelder arkeologisk utgravning og registrering. Kjennskap til/erfaring fra miljøovervåking av arkeologiske kulturlag vil være en fordel.
• Det vil bli vektlagt at søker kan fremvise god vitenskapelig- og populærvitenskapelig formidling samt har gode formuleringsevner.
• Det er et krav at du har god erfaring med bruk av totalstasjon, database, kart og GIS tilknyttet arkeologisk felt- og etterarbeid.
• Kunnskap/erfaring med bruk av Intrasis vil være en fordel.
• Det er ønskelig at kandidaten har erfaring med forvaltningspraksis innen kulturminnevern knyttet opp mot plansaksbehandling hos Riksantikvaren, landsdelsmuseene eller i fylkeskommunen.
• Spesialkompetanse og forskerambisjoner innen arkeologi kan være en fordel.
• Søker må kunne snakke og skrive norsk flytende.

Hvilke personlige egenskaper søkes?
• Vi ser etter en person som er fleksibel, løsningsorientert og som har gode samarbeidsevner.
• Du må være selvgående med stor arbeidskapasitet.
• Du trives i et hektisk arbeidsmiljø og evner å jobbe parallelt med flere forskjellige oppgaver.
• Du har god økonomisk forståelse og kan tilpasse tidsbruk og leveranser i forhold til økonomiske rammer, og håndtere å jobbe under tidsfrister og faktureringskrav.
• Du utviser god rolleforståelse.


Vi tilbyr:
• Spennende og varierte arbeidsoppgaver, deriblant saksbehandling, prosjektering, gjennomføring og ledelse av arkeologiske prosjekter
• Muligheter for fag- og kompetanseutvikling
• Hyggelig fag- og arbeidsmiljø
• God pensjons- og forsikringsordninger (medlemskap SPK)
• Lønn etter avtale

Del på:

Fylke:

  • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.06.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Bergen

Hjemmeside:

http://www.niku.no

Adresse:

Dreggsalmenning 3 5835 Bergen