Norsk Institutt for Kulturminneforskning

NIKUs Nordområdeavdeling søker etter forsker

Forsker

NIKUs ansatte i Nordområdeavdelingen arbeider blant annet med kulturarv og samfunn i nordområdene, kulturminner og kulturmiljø, tradisjonell landskaps- og ressursbruk, urfolks tradisjonelle kunnskap og deltagelse i forvaltning og planlegging, samt klima og miljø i et samfunnsperspektiv.

Vi søker 1 forsker til NIKUs Nordområdeavdeling som er lokalisert i Fram – Nordområdesenter for klima og miljøforskning i Tromsø. Stillingen er et vikariat for 2 år med mulighet for forlengelse/ fast stilling. Stillingen er primært tilknyttet avdelingens forskningsvirksomhet, men kan også omfatte noe arbeid tilknyttet avdelingens oppdragsvirksomhet på relevante tematikker. Sentrale tema for stillingen vil bl.a. være samfunn i nordområdene, tradisjonell landskaps- og ressursbruk, tradisjonell og lokal kunnskap, metodikk mht. intervju og kartlegging av tradisjonell kunnskap, ressursforvaltning og urfolks deltagelse i forvaltning, forvaltning i nordområdene mm.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektdeltagelse
 • Feltarbeid og datainnhenting, herunder intervju og sammenstilling og analyse av intervjumateriale
 • Rapportering, vitenskapelig og populærvitenskapelig publisering
 • Bidra inn mot prosjektformidling der relevant
 • Bidra inn mot prosjekt- og søknadsutvikling der relevant
 • Bidra inn mot oppdragsvirksomhet der relevant mht. kompetanse/tematikk

 


Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig at kandidaten har PhD eller tilsvarende kompetanse innenfor samfunnsvitenskap, fortrinnsvis innenfor felt som sosialantropologi, antropologi, samfunnsplanlegging og kulturforståelse samt urfolksrelaterte fagfelt. Kandidater med mastergrad innenfor disse områdene i tillegg til relevant arbeidserfaring kan imidlertid også være aktuelle for stillingen
 • Det er et krav at kandidaten har kjennskap til kultur og samfunn i nordområdene
 • Det er sterkt ønskelig med kompetanse innenfor samiske samfunnsforhold og urfolksrelaterte forhold
 • Det er et krav om gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • Kompetanse innenfor samisk språk er ønskelig

 


Egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God gjennomførings- og leveranseevne, herunder evne til å tilpasse tidsbruk og leveranser i forhold til økonomiske og tidsmessige rammer
 • Evne til å arbeide selvstendig, til å strukturere og organisere eget arbeid


Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og sterkt fagmiljø.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Forskningstid.
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

 

Kontaktperson:

Avdelingsleder for Nordområdeavdelingen
Alma Thuestad
Epost: alma.thuestad@niku.no
Telefon: +47 90856303


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen for øvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller etnisk tilhørighet. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

 

Del på:

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.06.2022

Arbeidssted:

Tromsø

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

https://www.niku.no/

Adresse:

Hjalmar Johansens gate 14 9007 TROMSØ